Masterprojekt

Jeg læser pt en Master på IT Vest.
Jeg følger primært linjen Interaktionsdesign og Multimedier for at styrke og genopfriske mit suppleringsfag i Multimedier.

Her kan du læse lidt om de projekter,  jeg har arbejdet på:

CoDesign

SDU, februar – juni 2021

ABSTRACT
Hvordan kan man inkluderer både udviklere og brugere i produktoptimering, når begge grupper har travlt og kun kan deltage i begrænset tid?J eg har sat mig for at planlægge en co-designworkshop for optimering af et CMS-system, hvor spørgsmålet, som undersøges, er: Kan man med få deltager-ressourcer skabe forudsætningerne for en engageret, og innovativ dialog, der munder ud i produktudvikling af løsninger? Jeg trækker her på flere erfaringer og discipliner inden for Participatory Design i forarbejdet til en workshop mellem udviklere af et CMS-system og brugerne af samme CMS-system


Den endelige workshop er beskrevet her:  

https://kruso.dk/insights/skab-de-rigtige-rammer-for-en-tværfaglig-workshop

Design Thinking

AU, september – januar 2022

ABSTRACT

IT-udviklingsfællesskaber faciliteres som oftest af en virksomhed, der yder IT-løsninger, og som en afledt service opretterudviklingsfællesskaber, som kunderne kan vælge at tilkøbe imod en årlig fast betaling. I det samarbejde, der opstår i et udviklingsfællesskab mellem virksomheden, deres kunder og ikke mindst kunderne imellem, ligger der et stort potentiale for sparring og gensidig læring, som rækker ud over leverandør-virksomhedens kerne-kompetencer. Oftest har rammerne for samarbejdet af kontraktuelle og økonomiske årsager alene fokus på IT-løsninger. Dermed bliver potentialet ikke udviklet og udnyttet, og muligheder for at styrke relationen til den enkelte kunde igennem samarbejdet med de andre kunder i udviklingsfællesskabetgår tabt.
Jeg har i efteråret 2021 arbejdet på udviklingenet eksisterende udviklingsfællesskab for netop at skabe forudsætninger for sparring og læring kunderne imellem. Udviklingsfællesskabet er etableret i det kommunale udviklingsfællesskab, som jeg faciliterede i kraft af min rolle som proceskonsulent hos IT-virksomheden Kruso. Jeg ibrugtog en række værktøjer og modeller fra design thinking, hvor jeg præsenterede en model for en proces til udviklingen af værktøjerne, der kan udviklesamarbejdet i udviklingsfællesskabet på eksisterende kontraktuelle præmisser for deltagernes tidsmæssige ressourcer oginden for den eksisterende økonomiske ramme.

 

Resultatet er delvist beskrevet her:

https://kruso.dk/insights/10-aar-med-et-kommunalt-udviklingsfaellesskab

Kvalitativ analyse af it og organisation

AU (linien Organisation), februar -juni 2022

Igangværende projekt om naboorganisarion og anvendelse af IT-værktøjer.

Master projekt

Påbegyndes officielt september 2022. Forventes afsluttet januar 2023.

Feedback


Nogle vil gerne give feedback, så det er der plads til her. Jeg lover ingen svar, men vil læse konstruktive feedbacks.